Uudistu, kehity ja voimaannu
työelämässä

Ratkaisukeskeinen valmennus ja työnohjaus auttavat
työyhteisöjä ja yksilöjä ottamaan askelia oikeaan suuntaan –
voimavaroja kasvattaen.

Työnohjaaja ja ratkaisukeskeinen valmentaja Tarja Ranta työtilassaan Havinassa Nurmijärvellä..

Ratkaisukeskeinen valmennus ja työnohjaus – hyvän työarjen perusta

 

Kuinka työyhteisönne toimii? Puhallatteko yhteen hiileen?

Työelämä vaatii meiltä tänä päivänä paljon. Johtamis- ja vuorovaikutustaidot, työssä jaksaminen ja työhyvinvointi ovat avainasemassa – määrittäen yrityksen suunnan ja kasvun.

Varavoimala auttaa työyhteisöjä ja yksilöitä uudistumaan, kehittämään toimintatapojaan ja lisäämään voimavarojaan.

Merkityksellisempien työpäivien puolesta.

”Autan yrittäjiä, esihenkilöitä, yrityksen avainhenkilöitä ja tiimejä löytämään avaimia toimivampaan työarkeen ja parempaan työhyvinvointiin. Saan voimaa nähdessäni ihmisten nousevan siivilleen ja innostuvan työstään uudelleen.”

Tarja Ranta

040 419 1756
tarja.ranta(at)varavoimala.fi

”Autan yrittäjiä, esimiehiä, yrityksen avainhenkilöitä ja tiimejä löytämään avaimia toimivampaan työarkeen ja parempaan työhyvinvointiin. Saan voimaa nähdessäni ihmisten nousevan siivilleen ja innostuvan työstään uudelleen.”

Tarja Ranta

040 419 1756
tarja.ranta@varavoimala.fi

Ratkaisukeskeinen valmennus ja työnohjaus – hyvän työarjen perusta

Kuinka työyhteisönne toimii? Puhallatteko yhteen hiileen?

Työelämä vaatii meiltä tänä päivänä paljon. Johtamis- ja vuorovaikutustaidot, työssä jaksaminen ja työhyvinvointi ovat avainasemassa – määrittäen yrityksen suunnan ja kasvun.

Varavoimala auttaa työyhteisöjä ja yksilöitä uudistumaan, kehittämään toimintatapojaan ja lisäämään voimavarojaan.

Merkityksellisempien työpäivien puolesta.

Työnohjaus

Kohti onnistumisia ja parempia voimavaroja.

Avaimia oman työn ja työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Myös etänä!

 

Varavoimakoutsi ™ 

Ongelmanratkaisua ja työhyvinvoinnin turvaamista.

Oma koutsi käytössänne – kuukausisopimuksella koko henkilöstöllenne.

Valmennukset ja työpajat

Työpajat itsensä johtamisen ja työhyvinvoinnin tueksi.

Kysy myös teille räätälöityä pidempää valmennusta.

Työelämän mindfulness valmennukset

Keskittyneempää työntekoa, stressinhallintaa ja tietoista vuorovaikutusta.

Toteutetaan tarpeisiinne räätälöitynä.

”Yrityksessämme on käynnissä isoja muutoksia. Tarja on toteuttanut meille työnohjausta, jonka tavoitteena on työn ilon säilyttäminen muutosten keskellä. Ryhmätyönohjauksessa olemme työstäneet yhteisiä toimintatapoja ja oman työn johtamista. Yksilötyönohjauksessa olen päässyt jäsentämään omaa työtäni ja omia voimavarojani johtajana. Keskustelut Tarjan kanssa selkeyttävät asioita ja nostavat pintaan uusia näkökulmia, minkä koen yrityksen johtamisessa erittäin tärkeäksi ja hyödylliseksi.”

Marjut Joensuu
toimitusjohtaja, Nurmijärven Kodit Oy

Olemme tehneet pidemmän aikaa Tarjan kanssa yhteistyötä asiantuntijoiden ja esimiesten ryhmä- ja yksilötyönohjausten merkeissä. Jo alkumetreillä syntynyt asiantunteva ja luotettava vaikutelma on vain vahvistunut. Tarjalla on hieno kyky kuulla ja kuunnella, sekä antaa ohjattavien oivaltaa itse. Hänen empaattisuutensa tukee haastavissa tilanteissa ja työelämän tiukoissa paikoissa, toisaalta varmuus ja positiivisuus kannustaa eteenpäin ja ratkaisujen äärelle. Meille työnohjaus on toiminut matalan kynnyksen tukena tiimeille ja yksilöille. Se on tuonut varmuutta, tukenut kasvussa sekä herättänyt pohtimaan ja oivaltamaan. Suosittelen! – Maria Dahlberg / BHG Finland HR  

Maria Dahlberg
HR-manager, BHG Finland Oy

”Työnohjaus on antanut mahdollisuuden tarkastella omaa työtä monesta eri näkökulmasta ja auttanut pohtimaan pulmatilanteissa erilaisia ratkaisu- tai toimintamahdollisuuksia. Ennen kaikkea työnohjaaja on auttanut löytämään ja näkemään omia vahvuuksiani sekä pieniäkin onnistumisia, mikä ilahduttaa ja tuo lisää energiaa. Erityisesti arvostan työnohjausta ennaltaehkäisevänä ja omaa työtä selkeyttävänä toimintana. Työnohjaajan hyvien ja joskus kiperienkin kysymysten avulla perustehtävä pysyy kirkkaana ja työn priorisointi helpottuu.”

Anne Pullinen
varhaiserityiskasvatusyksikön johtaja, Riihimäen kaupunki

”Pidin siitä, että valmennuksessa käytettiin paljon erilaisia toimintatapoja ja kaikki tulivat jollakin tasolla kuulluksi. Ilmapiiri oli mukava ja sait meidät tekemään yhdessä töitä positiivisessa hengessä. Koulutuspäivät toivat rauhallisuutta ja pysähtymistä tänne meidän konttorille asti.”

Riitta
asiakaspalvelun johtaja, pörssiyritys

Uudistumisen polku

PYSÄHDY

Tee työarjessa säännöllisesti pysähdyksiä. Tarkista tietoisesti mihin suuntaan olet menossa.
Avaat samalla ovet luoville ratkaisuille.

PÄÄSTÄ IRTI

Kaikkea ei tarvitse omaksua tai lisätä loputtomasti uutta paletille. Opi päästämään irti kiireestä ja vanhoista tavoista. Tämä luo tilaa uudelle.

KUUNTELE

Älä kuule – kuuntele. Aito kuunteleminen luo pohjaa dialogille ja yhdessä tekemiselle.
Kuuntele myös itseäsi!

UUDISTU

Vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen on tuloksellisempaa kuin heikkouksien kehittäminen. Pura tavoitteet pienempiin osatavoitteisiin ja muutoksen pelko muuttuu energisoivaksi voimavaraksi.

Filosofiani

Ihmisyys on minulle intohimo. Jokaisella meistä on tarina kerrottavanaan. Minulle on tärkeää kohdata jokainen tasa-arvoisesti, avoimesti ja rehellisesti. Aidolla pysähtymisellä ja kuuntelemisella saavutetaan luottamuksellinen ilmapiiri, jossa vaikeitakin aiheita voidaan avata ja ratkoa.

Ohjaustapaani voisi kuvailla maanläheiseksi ja minua onkin luonnehdittu helposti lähestyttäväksi ja myönteiseksi valmentajaksi. Minulle on luontaista havaita asiakkaiden vahvuuksia ja onnistumisia, ja siivittää heitä entistäkin parempiin tuloksiin työssään. 

Ota yhteyttä tai jätä yhteydenottopyyntö

Puhelin

040 419 1756

Sähköposti

tarja.ranta(at)varavoimala.fi

Osoite

Suonrannantie 205,
01860 Perttula