Tarinoita matkan varrelta

Varavoimalan kymmenen toimintavuoden aikana on syntynyt monia erilaisia asiakastarinoita. Olen kohdannut esimiehiä, asiantuntijoita, erilaisia tiimejä, yrittäjiä ja yksityisiä ihmisiä. Heille kaikille yhteistä on ollut halu onnistua työssään ja lisätä työhyvinvointiaan.

Tarinoissa esiintyvien henkilöiden nimet ja toimialat on muutettu yksityisyyden suojaamiseksi.

Nina, 10 hengen tiimin esimies

Ninan tarve oli vahvistaa esimiestaitojaan haasteellisen asiantuntijatiimin vetäjänä. Tiimi oli hajallaan ympäri Suomea ja joukossa oli pari haastavaa persoonaa, jotka veivät liikaa Ninan aikaa ja energiaa.

Lue Ninan tarina tästä

Minna, asiantuntija ja asiakaspalvelija

Minna oli tunnollinen asiakaspalvelija, joka halusi tehdä työnsä mahdollisimman hyvin. Kiireen keskellä se ei ollut mahdollista ja uupumus alkoi uhata. Minnalla oli haasteita myös kotona, joka lisäsi uupumuksen uhkaa.

Lue Minnan tarina tästä

Mikko, pienen yrityksen yrittäjä kausiluontoisella alalla

Mikko huomasi avuntarpeensa, kun hänen itsehillintänsä työasioissa alkoi pettää. Yhteistyökumppanit ja jopa asiakkaatkin alkoivat huomautella asiasta. Mikko itse tunnisti stressin aiheiksi liian kireät aikataulut ja epävarmat tulovirrat mutta löytyihän sieltä muitakin syitä.

Luen Mikon tarina tästä

Teemu, insinööri

Teemun haasteena olivat vuorovaikutustaidot, tai paremminkin niiden puuttuminen. Hän halusi tehdä työnsä täydellisesti ja odotti samaa muilta. Tämä aiheutti paljon ongelmia tiimin sisällä.

Lue Teemun tarina tästä

Esimiestiimi

Esimiestiimin haasteena oli yhteisten pelisääntöjen puuttuminen. Heillä ei ollut juurikaan aikaa miettiä esimiestyötään yhdessä vaan asiapalaverit veivät kaiken ajan.

Lue esimiestiimin tarina tästä