Esimiestiimin tarina

Esimiestiimi koostui yhden osaston esimiehistä, joilla kaikilla oli 5-10 alaista. Heidän johtajansa osallistui myös valmennukseen. Heidän haasteenaan olivat lukuisat palaverit, jotka aiheuttivat kroonista ajan puutetta. Tiimin johtajan pitämät palaverit olivat lähinnä tiedotustilaisuuksia, joihin olivat kyllästyneet niin johtaja itse kuin alaisetkin. Tiimin haasteena oli myös yhteisten toimintatapojen puuttuminen. Kukin tiimiläinen toimi esimiehenä kuten parhaaksi näki.

Aloitimme valmennuksen yksilövalmennuksilla. Niiden pääteemana olivat esimies- ja vuorovaikutustaidot, joita käsiteltiin kunkin esimiehen tarpeiden mukaan. Toimme myös esiin jokaisen vahvuuksia peilaten niitä esimiestaitoihin sekä tiimin jäsenenä toimimiseen.

Tämän jälkeen jatkoimme tiimivalmennuksilla. Jo ensimmäisellä kerralla näkyi selkeästi yhteistoiminnan puute. Lähdimme hakemaan pelisääntöjä ja yhteistä näkemystä heidän esimiestyölleen. Saatiinkin sovittua tiettyjä asioita, joita jokainen jatkossa noudattaa. Mietimme myös kalentereiden väljentämistä ja yhteisen ajan löytämistä. Tiimi ideoikin itse tavan, jolla osa palavereista voitiin jättää väliin. Johtaja muokkasi omia palaveritaan enemmän osallistaviksi ja vastuutti muitakin tuomaan asioita yhteiseen palaveriin.

Puolen vuoden kuluttua tiimivalmennuksen päätyttyä pidimme kehittämispäivän, jossa kerrattiin valmennuksen aikana esiintulleita asioita ja tehtiin näkyväksi, mitä oli muuttunut. He olivat saaneet säännölliset tiimipalaverit pyörimään ja olivat tyytyväisiä niiden sisältöön. Lisäksi heillä oli yhteinen linja suhteessa alaisiin, joka helpotti esimiestyötä suuresti.