Minnan tarina

Minnan tietotaidot ovat yritykselle tärkeitä ja lisäksi hän on erinomainen asiakaspalvelija. Hänellä oli haasteita oman työhyvinvointinsa kanssa ja uupumus alkoi uhata.

Minnan tavoitteena oli työhyvinvoinnin parantaminen ja työkalujen saaminen stressinhallintaan.

Haasteet liittyivät kiireeseen ja vaativiin asiakaskontakteihin. Minna koki, että hän ei enää ehtinyt eikä kyennyt palvelemaan asiakkaita niin hyvin kuin tunnollisena ihmisenä olisi halunnut. Lisäksi hänellä oli monia haasteita kotielämässään, jotka lisäsivät stressiä ja uupumusta.

Työnohjaustapaamisissa lähdimme tekemään näkyväksi Minnan stressin aiheita. Keskityimme asioihin, joihin Minna itse voi vaikuttaa. Kävi ilmi, että hän kantoi vastuuta myös muiden ihmisten tekemisistä ja tämä aiheutti hänelle paljon harmaita hiuksia. Tämän tunnistaminen auttoi Minnaa päästämään irti turhasta vastuusta ja vähensi stressiä huomattavasti. Lisäksi vastuita selkeytettiin asiakkaiden osalta, joka osaltaan helpotti Minnan kiirettä ja stressiä.

Kotiasioihinkin Minna löysi uudenlaisia ratkaisuja ja oppi pitämään huolta myös itsestään.