Ninan tarina

Nina oli 10 hengen asiantuntijatiimin esimies. Ninan tiimissä oli haastavia persoonia ja tiimi hajallaan ympäri Suomea. Nina koki, että kaksi ihmistä vei liikaa hänen aikaansa ja energiaansa.

Ninan kanssa lähdettiin vahvistamaan hänen esimiestaitojaan. Hän toi haastavia caseja työnohjauksiin, joissa etsimme niihin uusia näkökulmia ja tapoja toimia. Hän löysikin ratkaisuja moneen pulmaan ja rohkeasti kokeili erilaisia lähestymistapoja ihmisten kanssa. Tiimin yhteishenki parani selkeästi.

Teimme myös näkyväksi hänen vahvuuksiaan ja miten ne näkyivät hänen esimiestyössään. Hän nimesi myös monia omasta mielestään heikompia puoliaan, joista osa kuitenkin osoittautuikin vahvuuksiksi oikeissa tilanteissa käytettyinä.

Työnohjauksen aikana Nina yleni 50 hengen osaston johtajaksi. Hän kertoi saaneensa haastatteluissa suurta hyötyä varsinkin vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamisesta.