Työnohjaus
uusia ratkaisuja ja voimavaroja työhön

Työnohjaus – vuorovaikutuksellinen työkalu yksilön tai ryhmän työn kehittämiseen

Ihminen on aina oman työnsä paras asiantuntija. Minun tehtäväni on auttaa löytämään työstä uusia ulottuvuuksia – havainnoiden ja kysyen.

Työnohjauksessa kuljetaan kohti myönteistä tavoitetta, omien oivallusten saattelemana. Tämä on tehokas tapa viedä käytäntöön uusia toimintatapoja.

Työnohjausta – miksi?

Työnteon arjessa voi piillä monenlaisia haasteita, jotka vaikuttavat työntekijän hyvinvointiin. Toisinaan ongelmia voi piillä myös tiimin tai koko työyhteisön tasolla. Tällöin onkin tärkeää tunnistaa heti alkuunsa tärkeimmät kehityskohteet ja pullonkaulat, joita ratkomalla voidaan mahdollistaa onnistumisia, innovaatioita ja kaikin puolin hyvinvoiva työyhteisö.

Työnohjauksen tavoitteena voi olla:

· Työhyvinvoinnin lisääminen
· Työuupumuksen ehkäisy
· Esimiestaitojen vahvistaminen
· Vuorovaikutuksen parantaminen
· Omien työskentelytapojen uudistaminen.

Oikean tavoitteen löytäminen ja määrittely on tärkeää parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Kenelle työnohjaus sopii?

Tarjoan työnohjausta esimiehille, asiantuntijoille, tiimeille ja yrittäjille, joilla on halu kehittää itseään ammatillisesti.

” Työnohjauksen parasta antia oli ammatillisen identiteetin vahvistuminen koskien esimiestyötä ja -taitoja. Sain moniin työarjessa ja ihmisten johtamisessa esiintyviin ongelmiin konkreettisia ratkaisuvaihtoehtoja. Työnohjauksessa oli avoin ja luottavainen tunnelma, jonka työnohjaaja loi omalla toimintatavallaan. Tarja oli aina valmistautunut työnohjaukseen ja rakensi siitä prosessin, joka eteni.”

– Tutkimuspäällikkö, koulutusorganisaatio

Työnohjaus käytännössä

Työnohjausprosessi räätälöidään aina juuri teille sopivaksi kokonaisuudeksi.

Yhteisessä aloituskeskustelussa käydään läpi yksilölliset tarpeenne, sovitaan tavoitteet sekä tavoitteisiin ohjaavat työkalut ja tapaamiskerrat.

Työnohjauksessa käsitellään asiakkaan sen hetkistä tilannetta ja autetaan purkamaan esimerkiksi työssä syntyneitä kuormittavia tilanteita. Työnohjaaja toimii ulkopuolisena sparraajana ja kuuntelijana, herätellen kysymyksillään uusia näkökulmia. Työnohjaajan tärkeä rooli on tehdä näkyväksi onnistumisia sekä tapahtunut kehittyminen sovitun tavoitteen suuntaan.

Tapaamiset ovat useimmiten 2-4 viikon välein. Prosessin kesto räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaan, tavallisesti ohjaukset jatkuvat vähintään puoli vuotta.

Tapaamisten välissä asiakkaiden on mahdollista kokeilla esiin tulleita asioita ja ideoita arjessa, löytää uusia näkökulmia ja kehittää työtapojaan.

Työnohjausta voidaan järjestää myös etänä!

Kahden yrityksen yrittäjä Pirjo Kivistö kertoo, miksi työnohjaus kannattaa.

Ratkaisukeskeisyys – katse tulevaan

Erityisen tärkeää itselleni on keskittyä työnohjauksissa ratkaisukeskeisyyteen – ongelmien penkomisen sijaan kohdennetaan ajatukset myönteiseen tulevaisuuteen ja tavoitteeseen.

Suunnataan ajatukset siihen, mitä tapahtuu, kun ongelmaa ei ole.

Oma luontainen taipumukseni havaita muiden vahvuuksia auttaa minua työssäni suuresti. Pitkä kokemukseni on myös osoittanut, että auttamalla asiakasta näkemään omat vahvuutensa ja onnistumisensa, kehittyy hän työssään myönteisen minäkuvan siivittämänä. Samalla mahdolliset kehittymiskohteet kohenevat vaivihkaa positiivisessa hengessä toteutetun prosessin myötä.

Työnohjaaja ja ratkaisukeskeinen valmentaja Tarja Ranta

Varavoimalan työnohjauksista vastaa ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja Tarja Ranta. Tarjalla on yli kymmenen vuoden kokemus ratkaisukeskeisestä työnohjauksesta.

Tarja Ranta

040 419 1756
tarja.ranta(at)varavoimala.fi

Ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja
Työelämäpainotteinen mindfulnessohjaaja CMW®
Varavoimakoutsi™

Haluaisitko kuulla lisää?

Pyydä tarjous tai jätä yhteydenottopyyntö

Puhelin

040 419 1756

Sähköposti

tarja.ranta(at)varavoimala.fi

Osoite

Suonrannantie 205,
01860 Perttula