Ratkaisukeskeinen valmennus
uudistumisen polulle oivallusten voimalla

Ratkaisukeskeiset työpajat – yhteisen kehittymisen tukena

Onko yhteinen suunta hakusessa?
Motivaatio ja sitoutuminen kadoksissa?
Kuluvatko työpäivät tulipaloja sammutellessa?

Varavoimala järjestää työpajoja, jotka tähtäävät parempaan johtamiseen sekä tietoisuustaitojen lisäämiseen. Työpajojen tavoitteena on valjastaa jokaisen yksilön vahvuudet ja voimavarat tiimin ja organisaation käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteena on myös edesauttaa työssä jaksamista ja tarjota työkaluja oman työhyvinvoinnin lisäämiseen. Valmennuksista hyötyvät niin esihenkilötehtävissä työskentelevät kuin koko tiimi tai työyhteisö.

Alla esittelyt työpajoistamme. Työpajan jälkeen voidaan jatkaa myös pidempiaikaisiin ja syvemmälle meneviin valmennuksiin, niin yksilöiden kuin tiimien kohdalla.

Kaikkien valmennusten tieto-osuutta syvennetään aiheeseen liittyvillä harjoituksilla ja yhteisillä pohdinnoilla.

”Tarja Rannalla on merkitystä ja ihan oma sanomansa. Suosittelen kuulemani perusteella.”

– Tero-Pekka Hämäläinen, CEO

Tietoinen valmentava johtajuus 4 h

Itsensä johtaminen on tämän päivän työelämässä kriittinen taito. Se luo myös edellytykset hyvälle johtajuudelle ja sujuvalle työnteolle. Työpajassa tietoinen, läsnä oleva itsensä ja organisaation johtaminen yhdistetään tavoitteelliseen ja arvostavaan toiminnan ohjaamiseen.

Tavoitteena on auttaa johtajaa ja esihenkilöä luomaan ympärilleen luottamuksellinen ja hyväksyvä ilmapiiri, jossa hän ohjaa jokaisen yksilön vahvuuksia, voimavaroja, tietoja ja taitoja tiimin ja organisaation käyttöön.

Tietoisuustaidot eli mindfulness tuovat johtajuuteen kykyä toimia tilanteen vaatimalla tavalla reagoinnin sijaan ja olemaan aidosti läsnä vuorovaikutustilanteissa.

Valmentavan johtajan erityistaitoja ovat kyky tukea jokaisen työntekijän henkilökohtaista kehittymistä, auttaen heitä samaan aikaan motivoitumaan, sitoutumaan, löytämään uusia ratkaisuja sekä kokemaan onnistumisen iloa.

Tietoinen itsensä johtaminen 2 h

Päivät täyttyvät tulipalojen sammuttelusta ja ajanhallinta on toiveunta. Työt kasaantuvat ja stressi kasvaa. Tuttua?

Itsensä johtaminen on suunnitelmallisuutta, tavoitteiden asettamista ja saavuttamista, ajanhallintaa ja omasta hyvinvoinnista huolehtimista. Tietoinen itsensä johtaminen vaatii itsetuntemusta. On tunnistettava omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden lisäksi omat tavat reagoida eri tilanteissa.

Valmennus tarjoaa työkaluja omien toimintatapojen analysointiin sekä auttaa kehittämään niitä entistä toimivammiksi – lempeästi herätellen mutta järjestelmällisellä otteella.

Palaute motivaation lähteenä 2 h

Miksi palautteen antaminen on niin vaikeaa? Entä kuinka vastaanottaa palautetta?

Ihmiset ovat erilaisia, myös palautteen suhteen. Palautteen antaminen ja saaminen ovat kuitenkin oleellisen tärkeitä työyhteisön kehittymisen kannalta.

Palaute motivaation lähteenä -valmennus avartaa tietoisuutta – mitä palaute on ja miten eri ihmistyypit suhtautuvat luonnostaan palautteeseen. Valmennus tarjoaa työkaluja ja madaltaa kynnystä palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen – auttaen muotoilemaan palautteen siten, että vastaanottajan on helpompi tarttua siihen.

Palautuminen ja stressinhallinta 2 h

Vatsaa kiristää ja päätä särkee, ajatus ei kulje ja työteho laskee. Kuulostaako tutulta?
Stressi vaikuttaa sekä mieleen että kehoon.

Pääpaino valmennuksessa on palautumisessa ja oman hyvinvoinnin lisäämisessä. Saat työkaluja stressin tunnistamiseen ja palautumiseen, joita voit hyödyntää niin työpäivän aikana kuin vapaa-ajalla.

Työnohjaaja ja ratkaisukeskeinen valmentaja Tarja Ranta

Varavoimalan työnohjauksista vastaa ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja Tarja Ranta. Tarjalla on yli kymmenen vuoden kokemus ratkaisukeskeisestä työnohjauksesta.

Tarja Ranta

040 419 1756
tarja.ranta(at)varavoimala.fi

Ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja
Työelämäpainotteinen mindfulnessohjaaja CMW®
Varavoimakoutsi™

Haluaisitko kuulla lisää?

Pyydä tarjous tai jätä yhteydenottopyyntö

Puhelin

040 419 1756

Sähköposti

tarja.ranta(at)varavoimala.fi

Osoite

Suonrannantie 205,
01860 Perttula