Varavoimakoutsi™
matalan kynnyksen apu,
kun työt eivät suju

Varavoimakoutsi™ – tavoitteena paremmat stressinhallinta- ja ongelmanratkaisutaidot

Varavoimakoutsi™ on uudenlainen palvelu, joka on kehitetty tukemaan työntekijöiden henkistä hyvinvointia sekä työssä jaksamista ja työssä onnistumista. Kyseessä on yrityksen työntekijöille suunnattu kuukausisopimuksella tapahtuva säännöllinen yksilötyönohjaus ja coachaus.

Varavoimakoutsi™ -palvelun kautta yritys voi tarjota työntekijöilleen matalan kynnyksen kanavan pysähtyä miettimään omaa työtä ja työhyvinvointia. Ratkaisukeskeinen ajattelutapa ohjaa koutsattavia näkemään tavoitteita ongelmien takana ja löytämään askelmia kohti uudenlaisia ratkaisuja. Ohjaus auttaa työntekijöitä myös vahvistamaan omia voimavarojaan ja tunnistamaan vahvuuksiaan.

Palvelun tavoitteena on lisätä työtyytyväisyyttä ja onnistumiskokemuksia työssä, ehkäistä työuupumusta ja vähentää sairauspoissaoloja sekä vahvistaa työntekijöiden muutoskyvykkyyttä.

Varavoimakoutsi™– näin se toimii:

Varavoimakoutsi™ on jatkuvaluonteinen palvelu, joka on luotu auttamaan kunkin yrityksen yksilöllisissä tilanteissa. Palvelu käynnistyy yhteisellä kartoituksella, jossa käydään läpi yrityksen tilanne, määritellään tavoitteet ja kuinka paljon kuukaudessa koutsi on yrityksen käytössä.

Esimiehille järjestetään puolen päivän valmennus, jossa he saavat työkaluja alaisten tukemiseen prosessissa. Esimiehet saavat myös tietopaketin Varavoimakoutsi™ -palvelusta esiteltäväksi alaisilleen.

Tämän jälkeen työntekijät varaavat koutsausaikoja itsenäisesti sopimuksella sovitun määrän. Yksilötyönohjaus onnistuu vaivattomasti etänä, esimerkiksi Teamsin kautta.

Yritys saa säännöllisesti yleistason raportin käynneistä ja niiden aihealueista.

Varavoimakoutsi™ – hyödyt

Työntekijä:

 • Auttaa arvioimaan työn nykytilaa
 • Selkeyttää työtä ja parantaa ajanhallintaa
 • Tuo onnistumiset ja vahvuudet näkyviksi
 • Työhyvinvointi paranee
 • Puheyhteys esimieheen kohenee
 • Kotiasioiden vaikutus työhön selkiintyy

Esimies:

 • Puheyhteys alaiseen paranee
 • Työn pullonkaulat näkyviksi
 • Itseohjautuvuus lisääntyy
 • Ongelmanratkaisu helpottuu
 • Positiivinen vaikutus koko tiimiin
 • Työn ulkopuoliset ongelmat esiin

Organisaatio:

 • Sairauspoissaolot vähenevät
 • Työn tuottavuus paranee
 • Työntekijöiden sitoutuminen yritykseen paranee
 • Työssä viihtyminen lisääntyy
 • Työnantajamaine paranee
 • Kilpailuvaltti rekrytoinnissa
Työnohjaaja ja ratkaisukeskeinen valmentaja Tarja Ranta

Varavoimakoutsi™ -palvelusta vastaa ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja Tarja Ranta yhdessä ratkaisukeskeisten valmentajakollegoiden kanssa.

Tarja Ranta

040 419 1756
tarja.ranta(at)varavoimala.fi

Ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja
Työelämäpainotteinen mindfulnessohjaaja CMW®
Varavoimakoutsi™

Haluaisitko kuulla lisää?

Pyydä tarjous tai jätä yhteydenottopyyntö

Puhelin

040 419 1756

Sähköposti

tarja.ranta(at)varavoimala.fi

Osoite

Suonrannantie 205,
01860 Perttula