Ratkaisukeskeinen työnohjaus

Ratkaisukeskeinen työnohjaus on läheistä sukua coachingille. Työnohjaus toimii tavoitteellisena, dialogisena työkaluna yksilön tai ryhmän työskentelyn kehittämisessä.
Kulkeminen kohti myönteistä tavoitetta, vahvuudet tunnistaen, onnistumiset
huomioiden ja omien oivallusten saattelemana, on tehokas tapa viedä
käytäntöön uusia toimintamalleja.

Työnohjauksen tavoitteena voi olla esimerkiksi työnhyvinvoinnin lisääminen ja työuupumuksen ehkäisy, esimiestaitojen vahvistaminen, vuorovaikutuksen parantaminen tai omien työskentelytapojen uudistaminen. Oikean tavoitteen löytäminen ja määrittely on tärkeää parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Työnohjauksessa käsitellään asiakkaan sen hetkistä tilannetta, joka auttaa purkamaan esimerkiksi työssä syntyneitä kuormittavia tilanteita. Joskus kuormittava tekijä löytyykin työajan ulkopuolelta, johon työnantajan/esimiehen voi olla vaikea ottaa kantaa. Työnohjauksessa niitä on mahdollista käsitellä, mikäli ne vaikuttavat asiakkaan työhön.

Työnohjaaja toimii ulkopuolisena sparraajana ja kuuntelijana herätellen kysymyksillään uusia näkökulmia. Työnohjaajan tärkeä rooli on myös tehdä näkyväksi onnistumisia sekä tapahtunut kehittyminen. Keskustelut työnohjaajan kanssa ovat aina täysin luottamuksellisia.

Tarjoamme työnohjausta esimiehille, asiantuntijoille, tiimeille ja yrittäjille, joilla on halu kehittää itseään ammatillisesti. Työnohjausprosessin aikana tapaamisia on noin 3-4 viikon välein prosessin kestäessä yleensä yli puoli vuotta. Väliajat mahdollistavat tapaamisissa esiin tulleiden asioiden ja ideoiden kokeilemisen arjessa sekä uusien ajatusten kehittymisen.

Huom! Työnohjaukset onnistuvat myös etänä!

Asiakaspalaute

”Työnohjauksen parasta antia oli ammatillisen identiteetin vahvistuminen koskien esimiestyötä ja –taitoja. Löysin moneen työnarjessa ja ihmisten johtamisessa esiintyviin ongelmiin konkreettisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Työnohjauksessa oli avoin ja luottavainen tunnelma, jonka työnohjaaja loi omalla toimintatavallaan. Tarja oli aina valmistautunut työnohjaukseen ja hän rakensi siitä prosessin, joka eteni.”