Ratkaisukeskeinen valmennus

Ratkaisukeskeinen valmennus on monipuolinen mahdollisuus oppia ja oivaltaa uutta omasta työstään. Valmennus auttaa suunnittelemaan toimintaa, saavuttamaan tavoitteita ja selkeyttämään ajattelua sekä viemään asioita käytäntöön.

Valmennuksen raamina toimii etukäteen sovittu tavoite ja eteneminen tapahtuu valmennussuunnitelman mukaan. Tapaamiset rakentuvat sen kerrran teemaan liittyvien keskustelujen, asiakkaan tuomien pulmien ja aiheeseen liittyvien valmennusmateriaalien kautta. Tapaamisten väliajalle annetut välitehtävät pitävät prosessin elävänä ja käytännönläheisenä.

Valmennuksen tavoitteina voi olla esimerkiksi työskentelytapojen uudistaminen, esimiehenä kehittyminen tai uudistumiskyvykkyyden vahvistaminen.

Valmentaja toimii sparraajana, kuuntelijana ja välillä myös asiantuntijana pitäen huolen siitä, että tavoite pysyy kirkkaana mukana prosessissa ja eteneminen tapahtuu valmennussuunnitelman mukaan.

Ratkaisukeskeinen valmennus sopii asiantuntijoille, esimiehille, tiimeille sekä työyhteisöille.

Valmennuksen kesto ja tavoite sovitaan ennen aloittamista. Yleensä valmennusprosessi sisältää aloituskeskustelun, 4-6 kertaa 1,5 h tapaamisia sekä palautepalaverin. Toinen vaihtoehto on yhden tai kahden päivän valmennuskokonaisuus.

Asiakaspalaute

”Tarjan kanssa oli miellyttävä tehdä yhteistyötä. Hän on positiivinen, innostava ja hyvä kuuntelija.

Valmennuksesta sain välineitä itseni johtamiseen, työn organisointiin ja hallintaan sekä apua ajankohtaisiin ongelmiin. Valmennuksen tuloksena tein mm. muutoksen tiimipalaverikäytäntöön. Pyrin myös kannustamaan tiimiläisiä ratkaisemaan ongelmia itse valmiiden vastausten antamisen sijaan.
Kaiken kaikkiaan valmennuksen ansiosta kaaoksen tunne on helpottanut ja stressi on vähentynyt.”