Ratkaisukeskeinen valmennus ja työnohjaus

Ratkaisukeskeinen valmennus ja työnohjaus ovat yksilön tai ryhmän ammatilliseen kehittymiseen tähtääviä tavoitteellisia prosesseja, joissa hyödynnetään osallistujien omia voimavaroja ja vahvuuksia.

Ratkaisukeskeinen valmennus on tiivis noin 4-6 kerran prosessi, jossa asiakas pääsee miettimään esimerkiksi ajanhallintaa, työn parempaa organisointia tai vaikkapa asiantuntijasta esimieheksi kasvamista. Se voidaan toteuttaa myös yhden tai useamman päivän valmennuksena esimerkiksi sparrauksena muutostilanteessa tai kahden organisaation yhdistymisessä.

Lue lisää valmennuksesta

Ratkaisukeskeinen työnohjaus on oman tai tiimin työn arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan kanssa. Se on pidempi prosessi, joka mahdollistaa laajemman tavoitteen ja asiakkaalle sillä hetkellä tärkeiden asioiden käsittelyn. Työnohjauksen tavoitteena voi olla esimerkiksi työhyvinvoinnin parantaminen ja työuupumuksen ehkäiseminen, itseluottamuksen vahvistaminen tai vuorovaikutuksen parantaminen.

Lue lisää työnohjauksesta

Valmennus- ja työnohjausprosessi räätälöidään juuri teille sopivaksi kokonaisuudeksi. Yhteisessä aloituskeskustelussa käydään läpi teidän tarpeenne, sovitaan tavoitteet sekä tavoitteisiin ohjaavat työkalut ja tapaamiskerrat. Tapaamiset ovat useimmiten 2-4 viikon välein.

Ota yhteyttä ja kysy lisää valmennuksesta ja työnohjauksesta!

Asiakaskommentti

Työnohjauksen parasta antia oli ammatillisen identiteetin vahvistuminen koskien esimiestyötä ja –taitoja. Se auttoi näkemään, että tilanteet, jotka koen vaikeina, muuttuvat prosessin myötä täysin hallittaviksi asioiksi, joista selviän aivan hyvin.”

Ratkaisukeskeisyys

Ratkaisukeskeisyys perustuu ratkaisujen ja voimavarojen etsimiseen ongelmien analysoinnin sijaan. Myönteiset tavoitteet ja niitä kohti vievät pienet askelmat toimivat ratkaisukeskeisen ajattelun kivijalkana. Asiakkaan voimavarojen ja vahvuuksien esiin nostamisella on suuri merkitys ratkaisukeskeisessä prosessissa.