Koppa kuntoon - stressinhallintavalmennus

Stressin vähentäminen vaatii pysähtymistä ja oman pään virittämistä uudelleen. Kaikkiin ympärillämme oleviin stressitekijöihin emme voi vaikuttaa mutta voimme valita, kuinka suhtaudumme niihin.

Meillä jokaisella on vastuu omasta hyvinvoinnistamme. Sen lisäksi vaikutamme tahtomattamme myös ympäristömme hyvinvointiin. Mindfulness ja myönteinen suhtautuminen itseemme ja ympäristöömme ovat oivallinen apu stressin hallinnassa ja työnilon lisäämisessä.

2 tunnin Koppa kuntoon -stressinhallintavalmennus sisältää tietoa, tarinoita ja kokeiluja stressin vähentämiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen.

Stressinhallintavalmennuksen voi toteuttaa myös henkilökohtaisena, useamman kerran ohjauksena. Tapaamisissa luodaan kokonaiskuva stressin aiheuttajista, luodaan polkuja stressin hallintaan ja parempaan työarkeen.

Pyydä tarjous!

Asiakaskommentti

”Koppa kuntoon –valmennus antoi paljon ajattelemisen aihetta siitä, miten voin itse vaikuttaa omaan stressitasooni. Jäin pohtimaan, kuinka usein syytän kiirettä tai muita ihmisiä sen sijaan, että lähtisin muuttamaan omaa tekemistäni.”

Myönteinen ajattelu

Myönteisen ajattelun on todettu vaikuttavan positiivisesti stressistä ja sairauksista toipumiseen. Myönteisesti ajattelevat ihmiset myös tekevät enemmän terveellisiä valintoja elämässään, joka johtaa parempaan hyvinvointiin.
Omaa ajattelua ja mieltä on mahdollista kouluttaa myönteisempään suuntaan ja voida paremmin.