Uudistumisen polku

Pysähdy

pysähtyminen kiireen keskellä tarjoaa paitsi lepoa myös suunnan tarkistamista. Myös luovuus ja innovaatiot tarvitsevat polttoaineekseen pysähtymistä.
Ilman pysähtymistä kuljemme automaattiohjauksella ilman syvempää otetta itseemme, työhömme ja muihin ihmisiin.

Pysähtyminen voi olla lyhyt, tietoinen hetki työpäivän aikana, palaverin aloitus pysähtymisharjoituksella tai työpäivän aloitus Hyvän Päivän Aamiaisella. Lue lisää…

Kuuntele

itsen ja toisten aito kuunteleminen pelkän kuulemisen sijaan tuottaa aivan uudenlaista vuorovaikutusta. Joskus on tärkeämpää kuunnella kuin tuottaa viisaista sanoja. Aito kuunteleminen luo pohjaa aidolle dialogille ja yhdessä tekemiselle.

Aidon kuuntelemisen harjoittelemisen voi aloittaa pysähtymällä tähän hetkeen ja kuuntelemalla itseään. Lue lisää…

Päästä irti

aina ei voi vain omaksua uutta ja lisätä asioita. Joskus täytyy myös päästää irti ja vapautua entisestä, aikansa palvelleesta. Irtipäästäminen luo tilaa uudelle.

Stressinhallinta vaatii paljonkin irtipäästämistä kiireestä ja liiasta sähläämisestä. Koppa kuntoon -stressinhallintavalmennuksessa saat työkaluja stressistä irtipäästämiseen ja hyvinvointisi lisäämiseen.Lue lisää…

Uudistu

yksilön tai työyhteisön pysyvä uudistuminen tapahtuu sisältä ulos, omien oivallusten ja positiivisten kokemusten vahvistamisen kautta. Vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen työssä tuottaa tutkimusten mukaan parempaa tulosta kuin heikkouksien kehittäminen. Tavoitteiden purkaminen pienemmiksi, käytännöllisemmiksi osatavoitteiksi ja unelmiksi muuttaa muutosvastarinnan energiaa tuottavaksi voimavaraksi.

Ratkaisukeskeinen valmennus ja työnohjaus luo tilaa uudistumiselle. Lue lisää…